Нормативна база

Нормативно-правові документи

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПОСТАНОВИ

1.Закон України ” Про освіту” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2.Конвенція про права дитини  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-р

3.Закон України  “Про дошкільну освіту” http://zakon.rada.gov.ua/go/2628-14

4.Закон України”Про охорону дитинства”http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 

                ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ ПРО НАВЧАЛЬНІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

1.Наказ МОН України   “Про затвердження Примірого статуту дошкільного навчалььного закладу” http://www.uazakon.com/documents/date_7m/pg_iuwrol.htm

2. Інструкція  “Про ділову документацію в дошкільних навчадльних закладах” http://mon.gov.ua/content/Освіта/instrukcziya.pdf

3.Положення “Про дошкільний навчальний заклад” 

 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п