Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1.  Статут закладу освіти.
 2. Ліцензія на впровадження освітньої діяльності.
 3. Структура та органи управління закладу освіти.
 4. Кадровий склад педагогічного персоналу.
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі.
 6. Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу.
 7. Мова освітнього процесу – українська.
 8. Наявність вакантних посад – не має.
 9. Матеріально – технічне забезпечення закладу( згідно з ліцензійними умовами).
 10. Результати моніторингу якості освіти.
 11. Річний звіт про діяльність закладу.
 12. Порядок прийому дітей до закладу.
 13. Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами.
 14. Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі.
 15. Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.
 16. Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3.ст.30 Закону України «Про освіту».