Річний звіт про діяльність закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА МИНУЛИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 – 2018

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №14 Департаменту освіти Вінницької міської ради розташований за адресою:

вул. Москаленка, 42, м. Вінниці.

У 2016 – 2017 навчальному році ДНЗ працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти , за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», реалізуючи завдання комплексної програми розвитку ДНЗ №14 на період 2015 – 2017 років.

Дошкільний навчальний заклад загального типу, працює за 12 годинним режимом. Має 10 вікових груп,  з них  упродовж навчального року працювало:

– 2 групи раннього віку          – для дітей  3-го року життя;

– 2 групи молодшого віку      – для дітей 4-го року життя;

– 3 групи середнього віку       – для дітей 5-й року життя;

– 3 групи старшого віку         – для дітей 6-й року життя.

Нараховується 408 вихованців.

За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 49 працівників. З них 22 педагоги,  27 осіб обслуговуючого персоналу. Дошкільний заклад укомплектований педагогічними працівниками:  1 завідувач, 1 вихователь – методист, 2 музичних керівника, 18 вихователів.

 

Соціально-дидактичний аудит

Графічний аналіз кваліфікації, освіти, віку педагогів станом на 01.06.2017 р.

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності педагогічних працівників

Аналіз рівня вікового складу  діяльності педагогічних працівників

Аудит відповідності довів, що за параметрами колектив дошкільного навчального закладу №14 знаходиться на достатньому рівні.

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії    та педагогічні звання:

«молодший спеціаліст» – 1

«спеціаліст » – 13

« спеціаліст ІІ категорії » – 2 педагога

« спеціаліст І категорії » – 4 педагога

« спеціаліст вищої категорії » – 1 педагог

звання « старший вихователь »  – 1 педагог

Аналіз рівня кваліфікації  педагогічних працівників

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.

За рівнем освіти педагоги мають :

вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу

ІІІ – ІV рівня акредитації – 6

вищу іншу освіту –  15,

неповна вища освіта за спеціальністю – 1

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників

Для ефективної реалізації завдань Комплексної програми розвитку ДНЗ та річного плану, виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів з метою усунення недоліків та підвищення ефективності роботи дошкільного закладу, колектив дошкільного закладу протягом 2016 – 2017 навчального року вирішував такі завдання:

1.Удосконалення роботи по формуванню духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю

2.Удосконалення економічно – фінансової освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань,  проблемно – пошукових ситуацій, експериментальних досліджень, систематичних спостережень, логічних задач.

3.Робота по формуванню соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності.

Для вирішення цих завдань педагоги закладу спрямували роботу на максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг шляхом охорони життя і збереження здоров’я дітей           раннього та дошкільного віку; організації навчальної, гурткової діяльності.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо – виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти ( нова редакція). Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 14 в 2016 – 2017 навчальному році визначався освітніми програмами: «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О.В, Кочина Л.П.,

парціальними  програмами: «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.), «Радість творчості» , програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку ( авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), «Граючись вчимося», програма для дітей старшого дошкільного віку ( авт. Гунько С, Гусак Л,) «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

Протягом 2016 -2017 навчального року педагоги дошкільного закладу  впроваджували Міжнародну  програму соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 7 років « АФЛАТОТ». Організовано роботу батьківського клубу «Економ», реалізовано проект по роботі з батьками та громадськістю «В тяжилівських садочках чиста питна вода та здорові діти». Педагогами розроблено буклети «Український ярмарок», «Вчимося економити електроенергію», «Дітям про економіку», «Подорож в країну економіки» та ін. Проведений семінар – практикум «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти дітей «АФЛАТОТ» підвищив рівень практичної підготовки педагогів щодо питань соціальної та фінансової освіти дошкільників, розкрив необхідність посилення економічного виховання дітей в умовах сьогодення.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2016 – 2017 навчальному році здійснювалась відповідно до листа МОН України  від  16.06.2016  №1/9 – 315 «Про організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 / 2017 навчальному році».

З метою вдосконалення навчально – виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

 • Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Автор Л.Шульга (вихователь:ПневськаС.С.)
 • Мовленнєвотворча діяльність дошкільнят. Автор Гавриш Н. (вихователь: Венгловська Н.О. )
 • Технологія естетико – екологічного виховання. Автор: Тарасенко Г. (вихователь: Андрущак І.В.)
 • Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя. Автор: Е.Шийко ( вихователі: Пилипенко Т.П., Роїк З.І.)

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Вся методична робота дошкільного закладу була направлена на підвищення фахового рівня педагогів та їх майстерності, урізноманітнення форм організації освітнього процесу. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (консультації, семінари, педради, педагогічні години,  колективні перегляди, майстер – класи, тренінги) носили науково – пізнавальний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню їх інноваційної компетентності та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та підвищенню фахової майстерності педагогів. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному плані роботи.

Програмне та психолого – методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична та науково – теоретична робота базувалася на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

Спрямовуючи навчально – виховний процес на виконання пріоритетних завдань, протягом навчального року в закладі були проведені такі форми методичної роботи, як засідання педагогічних рад: « Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців у процесі ознайомлення з природою рідного краю» ( листопад); «Нові тенденції розвитку економічного виховання дітей дошкільного віку» (лютий); «Формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності» (квітень); семінар – практикум «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»»;  проблемний семінар – практикум «Гра як фундаментальна технологія виховання людини»; педагогічні читання «Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка»; колективні перегляди занять та режимних моментів ( жовтень – квітень), консультації (щомісяця), майстер – класи.  Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань педагогічних рад. Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом. Використання інтерактивних форм при проведенні педагогічних рад допомогло в процесі дискусій, ділових ігор, круглого столу, спаринг – боїв, тренінгів проаналізувати якість педагогічних впливів, дати оцінку методам і прийомам, знайти найвпливовіші форми організації дітей в ігровій діяльності та спрямувати роботу кожного педагога на реалізацію освітньо-виховного процесу.

Участь педагогів в різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно – педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно – комунікативних технологій в освітній процес.

Протягом навчального року  плідною була  робота   творчої  групи. Працюючи  над темою: «Формування еколого – доцільного ставлення до природи шляхом використання краєзнавчого матеріалу»  члени творчої групи підібрали і опрацювали необхідний теоретичний матеріал, склали картотеку методичної та художньої літератури, розробили конспекти інтегрованих занять, виготовили збірки художньої літератури.

Належна увага приділялась роботі з молодими педагогами. В дошкільному закладі розроблено план роботи школи молодого вихователя, який спрямований на встановлення молодого спеціаліста, як  суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Різні форми методичної роботи, а саме семінари – практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, дискусії забезпечили плідну співпрацю наставників і педагогів – початківців.  Молоді педагоги активно відвідували  міську школу молодого вихователя «Творення». У роботі школи молодого вихователя закладу брали участь майже всі члени педагогічного колективу. Це стало своєрідним стимулом у підвищенні рівня професійної компетентності як молодих, так і досвідчених педагогів. Активна робота над самоосвітою мала також позитивний вплив на зростання психолого-педагогічної цінності навчально-виховних впливів на дошкільнят.

Протягом 2016 – 2017 навчального року атестовано 6 педагогів:

 • Андрущак І.В. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;
 • Глухенька О.М. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;
 • Венгловська Н.О. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;
 • Очеретна Н.А. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;
 • Людвик О.В. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;
 • Роїк З.І. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

                    Результати атестації педагогічних працівників

                                                ( 2016 – 2017 н.р. )

За минулий навчальний рік курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО» пройшли 5 педагогів: Поплавська Н.В., Венгловська Н.О., Глухенька О.М., Залізняк Л.В., Яремчук Л.М. Вихователі закладу Глухман Д.П., Ткачук Н.А. продовжують навчання у Вінницькому гуманітарно – педагогічному коледжі.

Всі педагоги закладу підвищують свій фаховий рівень, працюючи над темами самоосвіти.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально – виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста. Педагоги всіх груп систематично відвідували методичні об’єднання, майстер – класи, тренінги, що відбувалися у дошкільних навчальних закладах міста.

Протягом року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за 2016 – 2017 навчальний рік можна відзначити як достатній. Поставлені перед педагогічним колективом завдання були успішно реалізовані.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно – педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Основними проблемами, які було з’ясовано під час вивчення результативності методичної роботи, є :

 • недостатній рівень педагогів у проведенні заходів для батьків;
 • недостатній рівень конструктивних педагогічних здібностей молодих вихователів;
 • необхідно підняти на належний рівень самоосвітню діяльність педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково – методичною темою)

Для якісної реалізації основного завдання щодо формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності, протягом року проведені педагогічна рада «Формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності», ігровий тренінг «Умови організації сюжетно – рольової гри в ДНЗ на сучасному етапі», консультації.

Практичним кроком у розв’язанні цього завдання річного плану стало поповнення  груп новими дидактичними посібниками та матеріалами. Педагогами оформлено інформаційно – наочні матеріали,  ілюстративно – наочні посібники, зібрано рекомендації зі сторінок періодичних видань, конспекти занять, розваг та добірка методичних рекомендацій.  Слід зазначити , що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників, вихователі дотримуються вимог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання. В результаті проведених практичних завдань, інтерактивних форм роботи   підвищилась ефективність діяльності колективу.

Упродовж року значна увага приділялася питанню «Удосконалення економічно –  фінансової освіти дітей дошкільного віку засобами  розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань, проблемно – пошукових ситуацій, експериментальних досліджень, систематичних спостережень, логічних задач». Розглядаючи це питання під час педагогічної ради «Нові тенденції розвитку економічного виховання дітей дошкільного віку», консультацій, відкритих заходів, семінару – практикуму «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»», анонсу сучасної методичної літератури, педагоги вдосконалювали свої знання із проблеми.

У дошкільному закладі протягом року планомірно проводилась робота  по формуванню духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю. Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості педагоги здійснювали  виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Велика увага приділялась соціальному захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України про дошкільну освіту, конвенції ООН про права дитини.  Робота творчої групи «Формування еколого – доцільного ставлення до природи шляхом використання краєзнавчого та народознавчого матеріалу»,  педагогічна рада «Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців у процесі  ознайомлення з природою рідного краю», тренінг «Використання ігрових прийомів формування моральних якостей у процесі ознайомлення з природою», інтелектуальна гра «Виховуємо любов до рідного краю засобами мистецтва» підвищили рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, удосконалили знання щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання та сприяли систематизації  знань педагогів з проблеми духовного виховання. Упродовж року працювала  творча майстерня вихователів «Виховання дошкільників засобами музейної педагогіки», майстер – класи «Плетіння стрічками», «Виготовляємо ляльку – мотанку», виставка творчих  виробів з природного матеріалу «Краса природного світу», презентація музейних експонатів «Подорожуємо з музейними експонатами». Під час відкритих показів занять педагоги продемонстрували вміння  використовувати різноманітні засоби впливу, методи та прийоми з розвитку мовлення. За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають українські народні казки, вірші, прислів’я, приказки, народні ігри та забави, пісні.

Питанню народознавства приділялась увага і на батьківських зборах, індивідуальних та групових консультаціях, майстер – класах для батьків «Саморобка до Різдва», «Грай, сопілочко, грай ( виготовлення народних музичних інструментів)». Організовуючи навчально-пізнавальну діяльність, педагоги спрямовували зусилля на глибоке вивчення дітьми рідної мови, історії рідного краю, пам’яток культури та природи, коріння свого народу, як складової народу, пісенно-поетичної спадщини, традицій, звичаїв, обрядів. В групах створено народознавче предметно – ігрове середовище. Серед них чільне місце займають пізнавальні інформаційні куточки, як куточок книги, етнографічний куточок, міні – музеї, музеї одного предмета. Поповнилась новими експонатами кімната народознавства «Бабусина світлиця».

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо – виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Для якісної реалізації завдань з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно – розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти в дошкільному закладі в 2016 – 2017 н.р. проведено тематичні вивчення організації освітнього процесу. Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням  термінів, відповідальних осіб, питань для перевірок, висновків та зауважень за результатами вивчення.

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти впродовж 2016 – 2017 навчального року в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо – виховна робота, спрямована на забезпечення рівного доступу  до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Організована навчально – пізнавальна діяльність планувалась відповідно освітніх  ліній Базового компонента дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованих програм роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей. Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог санітарно – епідеміологічного нагляду, затверджувався керівником закладу. Освітньо-виховний процес в закладі передбачав чергування різних видів діяльності. Заняття планувалися з урахуванням розумового і фізичного навантаження. На високому методичному рівні проводились заняття з різних розділів програми. Педагоги показали, що вміють володіти дитячим колективом, добре знають методики та програмові вимоги. У вересні та травні  проводився аналіз обізнаності,  умінь та вправності дітей  згідно вимог  програми. Результати обстеження  свідчать, що зменшилась кількість дітей з низьким рівнем розвитку та збільшилась кількість дітей, які мають середній і високий рівні розвитку. Проте у деяких групах це збільшення незначне. Так , у молодшій групі №7, кількість дітей, які мають високий рівень збільшився на 4%, в  середній групі № 2 на 4%, середній №5 на 6%.  Тому педагогам Пневській С.С., Андрущак І.М., Глухенькій О.М., Мельник В.В. необхідно спланувати роботу у наступному році для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Упродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі працювало 9 гуртків. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності. Тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців,  особистісно – орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. Хороші результати показали керівники гуртків: «Маленькі розумники» (розвиток асоціативного мислення) вихователь Людвик О.В.,   «Калиновий край» (українознавство) вихователь Венгловська Н.О., «Незвичайні художники» (малювання) вихователь Пневська С.С., «Краплинка» (екологічний) вихователь Андрущак І.В., «Орігамі» вихователь Глухман Д.П.

Колектив дошкільного закладу протягом 2016-2017 навчального року брав активну  участь у міських заходах, акціях, конкурсах різного рівня:

 • родини Петухових, Сауляк, Побережних переможці міського конкурсу «У колі дружньої родини»;
 • Березнюк А. учасниця міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка» в номінації «вокальний»;
 • вихованці закладу учасники міського конкурсу «Зимова Феєрія»,  «Державтоінспектор, діти та інші учасники дорожнього руху»;
 • учасники міського конкурсу «Вінниця – місто зразкових пішоходів та пасажирів»;
 • учасники фестивалю «Колискова пісня -2017»,
 • по підготовці до нового навчального року колектив зайняв ІІ місце.

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання.

Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Протягом навчального року педагоги закладу проводили  теоретичні та практичні заняття для батьків.  Проведені різні форми роботи: практичний показ занять, «Дні відкритих дверей», консультації, зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори «Душі людської красота», «Де гра, там радість»,  майстер – класи «Саморобка до Різдва», «Грай, сопілочко, грай», «Школа обережних наук», тренінгові заняття «П’ять мов любові», майстерні для батьків, конкурс з досвіду сімейного виховання «В колі дружньої родини». Запрошувались батьки на свята і спортивні заходи,  проведення спільних трудових справ, різних конкурсів. Завдяки створеному блогу на сайті дошкільного закладу, педагоги мали змогу в системі он – лайн надавати батькам консультації з окремих питань виховання і навчання дітей, залучати їх до спільної участі в освітньо – виховному процесі, інформувати батьків про результати навчання дітей шляхом публікацій робіт вихованців, розміщення відео з навчальних занять, а також  забезпечення зворотного зв’язку з батьками. Батьки мають нагоду переглянути презентації груп, роботу гуртка, який відвідує їх дитина, проведення освітніх заходів, що відбуваються в дошкільному навчальному закладі.

Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння  між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка. Всі ці проведені заходи з батьками  дали позитивний результат і сприяли зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками.

Аналіз анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків (76%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, батьків задовольняють педагоги, які працюють із дітьми (80%), умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей оцінюють позитивно. Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно – розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

За минулий навчальний рік у закладі створено банк даних про дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Педагоги  колективу проводили систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників, які не відвідують дошкільні заклади.

З метою забезпечення наступності в роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 27, педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв’язок. Це дозволило спрямувати весь педагогічний процес на всебічний розвиток особистості дитини, а також формування у неї готовності до школи. Одним із чинників у прагненні досягнення високих результатів у освітній роботі були традиційні взаємовідвідування уроків у 1 класі школи № 27 та занять у старших групах закладу. Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовувались такі заходи: свято Першого дзвоника, свято – зустріч «Школа відкриває двері нам свої!», мала педагогічна рада «Незабаром до школи». Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Протягом навчального року до школи підготовлено 99 дітей. Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими   дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально – тематичному напрямку.

Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками  та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи, до навчальної діяльності та вчителя.

Діти – випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, достатній рівень працездатності, сформовані навички навчальної діяльності. Вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та   відповіді   однолітків.   Вихователі   старших  груп Глухман Д.П., Немировська Ю.О., Венгловська Н.О., Мельник В.В., Ткачук Н.А. в своїй роботі звертали увагу на розвиток пізнавальних процесів,  зв’язне мовлення, мотиваційну, фізичну, емоційно – вольову, соціальну готовність готовність до навчання у школі, інтелект.

З метою вирішення завдання щодо реалізації забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного навчання всім дітям старшого дошкільного віку були проведені консультації для педагогічних працівників та батьків майбутніх першокласників, батьківські збори «Сходинки майбутнього першокласника», «Готовність до школи. Що ми розуміємо?»,  мозковий штурм «Перший клас, або як підготувати дитину до школи?», мала педагогічна рада  за участю вчителів початкової школи «Дитячий садок – школа: плавний перехід чи стрибок через прірву?», презентація виставки методичної літератури на допомогу батькам по підготовці дітей до школи «Навчалочка для батьків». Протягом навчального року для батьків старших груп №4,8,10 працював батьківський клуб «РОДІС». В дошкільному закладі працює консультативний пункт «Батьківська скарбничка» для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади.

На допомогу вихователям у вирішенні завдання проведені  День відкритих дверей «Школа відкриває двері нам свої» та бесіду за круглим столом за участю психолога та вчителів школи №27 «Формування психологічної готовності старших дошкільників до навчання в школі». Зважаючи на актуальність проблеми – забезпечення рівних стартових можливостей для всіх дітей старшого дошкільного віку, педагогами підготовлено методичні матеріали, у яких подаються рекомендації щодо організації життєдіяльності дітей п’ятирічного віку в різних формах здобуття дошкільної освіти, з питань створення   розвивального життєвого простору, забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою, співпраці з батьками. Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Завдяки цим заходам забезпечувалися єдині вимоги наступності сімейного та суспільного виховання, сприяли соціалізації дітей дошкільного віку.

На перший план у дошкільному закладі вихователями висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності ДНЗ, його взаємодії з сім’єю та початковою школою. На спільних з учителями СЗОШ № 27 та батьками заходах обговорювались питання готовності до шкільного навчання шестерічок,  мовленнєвої компетентності майбутніх школярів, труднощів адаптації до шкільного життя.

 

Готовність дітей старшого дошкільного віку до школи

Пріоритетними у 2016 – 2017 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Вони спрямовувалися на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя. Провідне місце в системі фізичного виховання дітей  посідають    заняття з фізичної культури. Протягом кожного тижня два заняття проводяться у фізкультурній залі, три (піший перехід, фізкультура в іграх, фізкультура на повітрі) на свіжому повітрі.

Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим передбачала завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Складовою життєвої компетентності кожної дитини, є, зокрема, вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Однак організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшими медичними сестрами та лікарем.  Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичними щепленнями, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.  Здійснювався обов’ язковий медичний огляд вузькими спеціалістами.  Проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах –

щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно. Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду  адаптації. Систематичним є медико – педагогічний  контроль за станом фізичного виховання. Результати спостережень методистом та лікарем відображаються в картках контролю. Аналіз захворюваності дітей старшою медичною сестрою проводився щомісячно.

Проаналізувавши стан здоров’я та захворюваності можна відмітити, що у І півріччі 2017 року порівняно з І півріччям 2016 року спостерігається зниження рівня загальної захворюваності з 496 0/00  до 1530/00. Кількість загальних захворювань в І півріччі 2016 року – 200, в 2017 – 63 випадки. Рівень інфекційних захворювань в 2016 – 17випадків, в 2017 – випадки не зареєстровані.

Індекс здоров’я в І півріччі 2016 році – 320/00 , в ІІ півріччі – 2017 –  170/00 .

Пропущено на 1 дитину в 2016 – 2,13, в 2017 – 0,9.

 

Порівняльний аналіз захворюваності дітей

На підставі вищезазначеного можна зазначити, що в І півріччі 2017р. спостерігається зменшення кількості і рівня загальної захворюваності, зменшення інфекційної захворюваності та кількості випадків ГРВІ та грип порівняно з І півріччям 2016р. Дотримання в групах протиепідемічного та санітарно – гігієнічного режиму, вчасне виявлення та ізолювання хворих дітей, забезпечує позитивний вплив та стан здоров’я дітей, про що свідчать показники захворюваності в ДНЗ.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не виявлено.

Організація харчування дітей у дошкільному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35.Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004, наказу МОЗ і МОН України №242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Відповідальними особами вчасно подавалась заявка – замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. Дітям дошкільного віку прищеплювались культурно – гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Діти володіють навичками культури харчування. В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей. Вихователем – методистом Горбульською Р.П. здійснюється періодичний  аналіз стану формування культурно – гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, роздягання та одягання дітей. Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, розглядались на виробничих нарадах, нарадах при завідуючій, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

Відповідно до вимог закону України «Про охорону праці » адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці   учасників навчально – виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до нормативних вимог. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, нарадах при завідуючій, батьківських зборах.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.

Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. Спільна та чітка робота батьківських комітетів груп та  закладу  дала можливість зробити косметичні ремонти в усіх вікових групах, коридорах та кабінетах. Зроблено капітальний ремонт   спальної кімнати групи №3; ігрової кімнати  групи №2, туалетної кімнати групи№1. Закуплені дитячі меблі, іграшки, спортивний інвентар. Старий кухонний посуд частково замінений на посуд з нержавіючої сталі.  Під час підготовки до літнього оздоровлення все обладнання на ігрових  майданчиках приведено в належний стан.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними  чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до інновацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.  Роботу  колективу за минулий навчальний рік на загальних зборах батьків та працівників дошкільного закладу оцінено як задовільну.

Аналізуючи роботу колективу за минулий рік, слід зауважити, що поряд з досягненнями мають місце певні недоліки: потребує постійного вдосконалення логіко – математичний  розвиток дітей, необхідно продовжити сприяти формуванню  початкових економічних знань, умінь, навичок, адже збагачення первинного економічного  досвіду не лише забезпечить дошкільникам наявність елементарних економічних знань, готовність до варіативних дій, сформованість вольових якостей, але й стане підгрунтям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду.

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2016-2017 навчального року засвідчив, що  завданнями для вдосконалення методичної служби на наступний навчальний рік є:

– підвищення рівня конструктивних педагогічних здібностей вихователів;

– підвищення рівня особистої участі  педагогів  у проведенні заходів для батьків;

– вдосконалення підходів до системи наставництва щодо формування організаційних навичок молодих вихователів.

Пріоритетними завданнями у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається:

 • обладнання і оснащення педагогічного процесу;
 • медичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

 

ЗАВДАННЯ ДНЗ №14  НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА

                                        ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2017 – 2018 навчальному році здійснюватиметься відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення « Про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305) зі змінами, санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно – правових актів.

Підводячи підсумки роботи за минулий навчальний рік та враховуючи вимоги сьогодення, відповідно до Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2014 – 2017 р.р. та спрямувавши роботу закладу на вирішення загальноміської методичної проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток вчителя стане основою педагогіки партнерства на засадах дитино центризму з метою формування компетентностей  учня 21 століття»,колектив дошкільного навчального закладу при організації роботи у 2017 – 2018 навчальному році зосередить свою увагу на вирішенні таких завдань:

1.Удосконалення роботи по формуванню соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності.

2.Збагачення навчально – виховних форм роботи новими освітніми технологіями у процесі вдосконалення  логіко – математичного розвитку дітей.

3.Формування фізичних якостей, навичок здорового способу життя та розвиток рухових здібностей дошкільників.

4.Продовжити  роботу по удосконаленню економічно – фінансової освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань, проблемно – пошукових ситуацій, експериментальних досліджень, систематичних спостережень, логічних задач.

Основними завданнями   дошкільного закладу  на літній період 2018 року є:

 1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та

здоров’я формувальних освітніх технологій

 1. Збагачення практичного досвіду у  дітей через залучення їх до різних видів специфічної дитячої діяльності – ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно – мовленнєвої, пошуково – дослідницької, трудової.