Річний звіт керівника про діяльність закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА МИНУЛИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2018 – 2019

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №14 Департаменту освіти Вінницької міської ради розташований за адресою:

вул. Москаленка, 42, м. Вінниці.

У 2018 – 2019 навчальному році КЗ ” ДНЗ №14 ВМР” працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти , за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний навчальний заклад загального типу, працює за 12 годинним режимом. Має 10 вікових груп,  з них  упродовж навчального року працювало:

– 2 групи раннього віку          – для дітей  3-го року життя;

– 2 групи молодшого віку      – для дітей 4-го року життя;

– 3 групи середнього віку       – для дітей 5-й року життя;

– 3 групи старшого віку         – для дітей 6-й року життя.

Нараховується 400 вихованців.

За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 52 працівників. З них 22 педагоги,  29 осіб обслуговуючого персоналу. Дошкільний заклад укомплектований педагогічними працівниками:  1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 музичних керівника, 19 вихователів.

 

Якісний склад педагогів

За освітою з 19 педагогів: повну вищу освіту мають – 17 педагогів, середню спеціальну-1 педагог, незакінчену вищу-1.

За стажем -до 1 року -0; до 3-років-1;більше 5 років -7;більше 10 років-8; 20 років та більше-3 педагогів. За віком переважає молодий колектив.

Фаховий рівень забезпечується навчанням педагогів у вищих навчальних закладах, безперервною системою підвищення кваліфікаціїї: відвідування методоб’єднань міста, семінарів, навчання у ВУЗах за спеціальністю “Дошкільна освіта” тощо.

Методична робота закладу

Вся робота нашого закладу була направлена на :

 • Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  дошкільників
 • Створення умов для формування особистості дитини.
 • Розвиток творчих здібностей та нахилів мережею гурткової роботи
 • Забезпечення адаптації в закладі , соціалізація дошкільників, підготовка до навчання в школі.

 

Для ефективної реалізації завдань Комплексної програми розвитку ДНЗ та річного плану, виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів з метою усунення недоліків та підвищення ефективності роботи дошкільного закладу, колектив дошкільного закладу протягом 2018 – 2019 навчального року вирішував такі завдання:

1.Удосконалення роботи по формуванню духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю

2.Удосконалення економічно – фінансової освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань,  проблемно – пошукових ситуацій, експериментальних досліджень, систематичних спостережень, логічних задач.

3.Робота по формуванню соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності.

Для вирішення цих завдань педагоги закладу спрямували роботу на максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг шляхом охорони життя і збереження здоров’я дітей           раннього та дошкільного віку; організації навчальної, гурткової діяльності.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо – виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», статуту КЗ “ДНЗ №14 ВМР”, Базового компоненту дошкільної освіти ( нова редакція). Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в КЗ “ДНЗ № 14 ДНЗ” в 2018 – 2019 навчальному році визначався освітніми програмами: «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О.В, Кочина Л.П.,

парціальними  програмами: «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.), «Радість творчості» , програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку ( авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), «Граючись вчимося», програма для дітей старшого дошкільного віку ( авт. Гунько С, Гусак Л,) «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

Протягом 2018 -2019навчального року педагоги дошкільного закладу  впроваджували Міжнародну  програму соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 7 років « АФЛАТОТ». Організовано роботу батьківського клубу «Економ», реалізовано проект по роботі з батьками та громадськістю «В тяжилівських садочках чиста питна вода та здорові діти». Педагогами розроблено буклети «Український ярмарок», «Вчимося економити електроенергію», «Дітям про економіку», «Подорож в країну економіки» та ін. Проведений семінар – практикум «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти дітей «АФЛАТОТ» підвищив рівень практичної підготовки педагогів щодо питань соціальної та фінансової освіти дошкільників, розкрив необхідність посилення економічного виховання дітей в умовах сьогодення.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2018 – 2019 навчальному році здійснювалась відповідно до листа МОН України  від  16.06.2016  №1/9 – 315 «Про організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 / 2019 навчальному році».

З метою вдосконалення навчально – виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

 • Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Автор Л.Шульга (вихователь:Глухман Д.П.)
 • Навчаємо читання українською мовою  Автор М. Зайцев. (вихователь: Зоря Н.В. )
 • Технологія естетико – екологічного виховання. Автор: Тарасенко Г. (вихователь:Павловська С.Д.)
 • Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя. Автор: Е.Шийко ( вихователі: Гнатюк Л.А.)

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Вся методична робота дошкільного закладу була направлена на підвищення фахового рівня педагогів та їх майстерності, урізноманітнення форм організації освітнього процесу. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (консультації, семінари, педради, педагогічні години,  колективні перегляди, майстер – класи, тренінги) носили науково – пізнавальний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню їх інноваційної компетентності та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та підвищенню фахової майстерності педагогів. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному плані роботи.

Програмне та психолого – методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична та науково – теоретична робота базувалася на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

Спрямовуючи навчально – виховний процес на виконання пріоритетних завдань, протягом навчального року в закладі були проведені такі форми методичної роботи, як засідання педагогічних рад: « Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців у процесі ознайомлення з природою рідного краю» ( листопад); «Нові тенденції розвитку економічного виховання дітей дошкільного віку» (лютий); «Формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності» (квітень); семінар – практикум «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»»;  проблемний семінар – практикум «Гра як фундаментальна технологія виховання людини»; педагогічні читання «Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка»; колективні перегляди занять та режимних моментів ( жовтень – квітень), консультації (щомісяця), майстер – класи.  Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань педагогічних рад. Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом. Використання інтерактивних форм при проведенні педагогічних рад допомогло в процесі дискусій, ділових ігор, круглого столу, спаринг – боїв, тренінгів проаналізувати якість педагогічних впливів, дати оцінку методам і прийомам, знайти найвпливовіші форми організації дітей в ігровій діяльності та спрямувати роботу кожного педагога на реалізацію освітньо-виховного процесу.

Участь педагогів в різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно – педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно – комунікативних технологій в освітній процес.

Протягом навчального року  плідною була  робота   творчої  групи. Працюючи  над темою: «Формування еколого – доцільного ставлення до природи шляхом використання краєзнавчого матеріалу»  члени творчої групи підібрали і опрацювали необхідний теоретичний матеріал, склали картотеку методичної та художньої літератури, розробили конспекти інтегрованих занять, виготовили збірки художньої літератури.

Належна увага приділялась роботі з молодими педагогами. В дошкільному закладі розроблено план роботи школи молодого вихователя, який спрямований на встановлення молодого спеціаліста, як  суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Різні форми методичної роботи, а саме семінари – практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, дискусії забезпечили плідну співпрацю наставників і педагогів – початківців.  Молоді педагоги активно відвідували  міську школу молодого вихователя «Творення». У роботі школи молодого вихователя закладу брали участь майже всі члени педагогічного колективу. Це стало своєрідним стимулом у підвищенні рівня професійної компетентності як молодих, так і досвідчених педагогів. Активна робота над самоосвітою мала також позитивний вплив на зростання психолого-педагогічної цінності навчально-виховних впливів на дошкільнят.

Протягом 2018 – 2019 навчального року атестовано 6 педагогів:

 • Поплавська Н.В. – вихователь – на  присвоєння кваліфікації   категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Серветник С.П. – вихователь – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • Павловська С.Д. – вихователь – на  присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • Пирогова О.Л. – вихователь – на  присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • Пилипенко Т.П. – вихователь – на  присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»;

Всі педагоги закладу підвищують свій фаховий рівень, працюючи над темами самоосвіти.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально – виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста. Педагоги всіх груп систематично відвідували методичні об’єднання, майстер – класи, тренінги, що відбувалися у дошкільних навчальних закладах міста.

Протягом року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за 2018 – 2019 навчальний рік можна відзначити як достатній. Поставлені перед педагогічним колективом завдання були успішно реалізовані.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно – педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Основними проблемами, які було з’ясовано під час вивчення результативності методичної роботи, є :

 • недостатній рівень педагогів у проведенні заходів для батьків;
 • недостатній рівень конструктивних педагогічних здібностей молодих вихователів;
 • необхідно підняти на належний рівень самоосвітню діяльність педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково – методичною темою)

Для якісної реалізації основного завдання щодо формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності, протягом року проведені педагогічна рада «Формування соціальних якостей дошкільника в ігровій діяльності», ігровий тренінг «Умови організації сюжетно – рольової гри в ДНЗ на сучасному етапі», консультації.

Практичним кроком у розв’язанні цього завдання річного плану стало поповнення  груп новими дидактичними посібниками та матеріалами. Педагогами оформлено інформаційно – наочні матеріали,  ілюстративно – наочні посібники, зібрано рекомендації зі сторінок періодичних видань, конспекти занять, розваг та добірка методичних рекомендацій.  Слід зазначити , що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників, вихователі дотримуються вимог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання. В результаті проведених практичних завдань, інтерактивних форм роботи   підвищилась ефективність діяльності колективу.

Упродовж року значна увага приділялася питанню «Удосконалення економічно –  фінансової освіти дітей дошкільного віку засобами  розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань, проблемно – пошукових ситуацій, експериментальних досліджень, систематичних спостережень, логічних задач». Розглядаючи це питання під час педагогічної ради «Нові тенденції розвитку економічного виховання дітей дошкільного віку», консультацій, відкритих заходів, семінару – практикуму «Предметно – практична компетентність дошкільників згідно вимог програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»», анонсу сучасної методичної літератури, педагоги вдосконалювали свої знання із проблеми.

З метою  підвищення професійної майстерності педагогів та розвитку творчих здібностей дошкільників закладу здобув :

 • Відповідно до інформаційно-методичного вісника “Перспектива” на базі КЗ “ДНЗ №14 ВМР” відбулась презентація проекту “Вода-це життя, а чиста вода- основа здоров’я” переможця конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті (листопад 2018).
 • Участь вихователя Павловської С.Д. у міському конкурсі професійної майстерності “Вихователь року -2019″ та зайняла 2 місце. Вона представила свій досвід роботи з формуванням соціальної та фінансової грамотності дітей дошкільного віку” у номінаціях; майстер -клас “Я роблю це так”, “Афлатунові смаколики”, заняття “Як Люмік і Свєтік рятували планету Земля”- виконання тестових завдань з методики виховання, захист та презентація (грудень 2018).
 • Відповідно до інформаційно-иетодичного вісника “Перспектива” на базі закладу відбулась презентація електронно-освітнього ресурсу “Граються завзято Афлатунчик і малята”, переможця конкурсу “Кращий навчально-методичний посібник-2018″(лютий -2019)
 • Участь у міських конкурсах дитячої творчості “Чарівна квітка”(травень),  новорічних композицій “Зимова феєрія”(грудень),колискова пісня (квітень),чемпіонаті з різних видів спорту “Старти надій” (червень)
 • Участь в екологічному декаднику та природоохоронних акціях та акціях по озелененню території закладу в рамках екологічного декадника до Всесвітнього дня землі в акції “Посади дерево” – посадити на території закладу 12 ялинок і сосен.
 • В рамках впровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років”Афлатот” відбулось свято – розвага “Вітаємо Афлатуна”.Вцей день головний герой Афлатун святкував свій день народження із віршами, піснями, танцями та звичайно подарунками) (березень-2019)
 • Колектив нагороджено грамотою за ефективне впровадження інноваційних педагогічних педагогічних технологій, навчання та виховання підростаючого покоління (травень 2019)

 

Упродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі працювало 9 гуртків. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності. Тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців,  особистісно – орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. Хороші результати показали керівники гуртків: «Маленькі розумники» (розвиток асоціативного мислення) вихователь Людвик О.В.,   «Калиновий край» (українознавство) вихователь Венгловська Н.О., «Незвичайні художники» (малювання) вихователь Пневська С.С., «Краплинка» (екологічний) вихователь Немировська Ю.О., «Орігамі» вихователь Глухман Д.П.

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання.

Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Протягом навчального року педагоги закладу проводили  теоретичні та практичні заняття для батьків.  Проведені різні форми роботи: практичний показ занять, «Дні відкритих дверей», консультації, зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори «Душі людської красота», «Де гра, там радість»,  майстер – класи «Саморобка до Різдва», «Грай, сопілочко, грай», «Школа обережних наук», тренінгові заняття «П’ять мов любові», майстерні для батьків, конкурс з досвіду сімейного виховання «В колі дружньої родини». Запрошувались батьки на свята і спортивні заходи,  проведення спільних трудових справ, різних конкурсів. Завдяки створеному блогу на сайті дошкільного закладу, педагоги мали змогу в системі он – лайн надавати батькам консультації з окремих питань виховання і навчання дітей, залучати їх до спільної участі в освітньо – виховному процесі, інформувати батьків про результати навчання дітей шляхом публікацій робіт вихованців, розміщення відео з навчальних занять, а також  забезпечення зворотного зв’язку з батьками. Батьки мають нагоду переглянути презентації груп, роботу гуртка, який відвідує їх дитина, проведення освітніх заходів, що відбуваються в дошкільному навчальному закладі.

Колектив КЗ ” ДНЗ №14 ВМР” мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння  між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка. Всі ці проведені заходи з батьками  дали позитивний результат і сприяли зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками.

Аналіз анкетування батьків свідчить про такі результати роботи КЗ “ДНЗ №14 ВМР” у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків (76%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, батьків задовольняють педагоги, які працюють із дітьми (80%), умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей оцінюють позитивно. Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно – розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

За минулий навчальний рік у закладі створено банк даних про дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Педагоги  колективу проводили систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників, які не відвідують дошкільні заклади.

Соціальний захист.

В закладі протягом року здійснюється соціальний захист.Адміністрація закладу надає консультативну допомогу та підтримку  та підтримку даній категорії дітей. В КЗ “ДНЗ №14 ВМР”  виховуються 23 дітей з багатодітних родин, дітей учасників АТО-12, дітей  з малозабезпечення сімей-3, дітей-інвалідів – 3,дітей позбавлених батьківського піклування -1.

Зміцнення матеріально-технічної бази

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет( заробітна плата, оплата комунальних послуг :газ, вода, водовідведення,світло, повірка лічильників, вивезення побутових відходів, часткова оплата харчування), курсова перепідготовка педагогічних працівників, медичного персоналу, дезинфікація та дератизація, камерне знезараження м’ясного інвентарю, телефон, інтернет, перезарядка вогнегасників, програмне забезпечення МЕДОК, електронні ключі.

Протягом поточного року належна увага приділялася на  створення розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі.

Проведені косметичні ремонти в приміщенні закладу,капітальний ремонт харчоблоку. Поповнено харчоблок новим обладнанням: (пароконвектомат, електрокотел, холодильний стіл, електром’ясорубка) встановлено систему очищення води.

Зусиллям батьків замінено підлогу буфетної кімнати та коридору групи №1, поклеєно шпалери та покладено плитку біля мийок.

В групі №8  змінено дерев’яне покриття, яке знаходилось в поганому стані на лінолеум. Планується до початку навчального року замінити підлогу в групі №6, медичному кабінеті. У групі №5-ремонт спальної кімнати. Поставлено альтанку в групі №2, планується заміна пісочниці.

Значна увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення освітнього процесу. З цією метою адміністрація закладу домагається від педагогів формування у дітей культурно-гігієнічних навичок, понять про норми та правила безпечної поведінки, навчання обачності в повсякденному житті.

Робота з наступності навчання

З метою забезпечення наступності в роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 27, педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв’язок. Це дозволило спрямувати весь педагогічний процес на всебічний розвиток особистості дитини, а також формування у неї готовності до школи. Одним із чинників у прагненні досягнення високих результатів у освітній роботі були традиційні взаємовідвідування уроків у 1 класі школи № 27 та занять у старших групах закладу. Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовувались такі заходи: свято Першого дзвоника, свято – зустріч «Школа відкриває двері нам свої!», мала педагогічна рада «Незабаром до школи». Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Протягом навчального року до школи підготовлено 100 дітей. Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими   дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально – тематичному напрямку.

Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками  та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи, до навчальної діяльності та вчителя.

Діти – випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, достатній рівень працездатності, сформовані навички навчальної діяльності. Вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та   відповіді   однолітків.   Вихователі   старших  груп Глухман Д.П., Немировська Ю.О., Венгловська Н.О., Мельник В.В., Ткачук Н.А. в своїй роботі звертали увагу на розвиток пізнавальних процесів,  зв’язне мовлення, мотиваційну, фізичну, емоційно – вольову, соціальну готовність готовність до навчання у школі, інтелект.

З метою вирішення завдання щодо реалізації забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного навчання всім дітям старшого дошкільного віку були проведені консультації для педагогічних працівників та батьків майбутніх першокласників, батьківські збори «Сходинки майбутнього першокласника», «Готовність до школи. Що ми розуміємо?»,  мозковий штурм «Перший клас, або як підготувати дитину до школи?», мала педагогічна рада  за участю вчителів початкової школи «Дитячий садок – школа: плавний перехід чи стрибок через прірву?», презентація виставки методичної літератури на допомогу батькам по підготовці дітей до школи «Навчалочка для батьків». Протягом навчального року для батьків старших груп №3,7 працював батьківський клуб «РОДІС». В дошкільному закладі працює консультативний пункт «Батьківська скарбничка» для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади.

На допомогу вихователям у вирішенні завдання проведені  День відкритих дверей «Школа відкриває двері нам свої» та бесіду за круглим столом за участю психолога та вчителів школи №27 «Формування психологічної готовності старших дошкільників до навчання в школі». Зважаючи на актуальність проблеми – забезпечення рівних стартових можливостей для всіх дітей старшого дошкільного віку, педагогами підготовлено методичні матеріали, у яких подаються рекомендації щодо організації життєдіяльності дітей п’ятирічного віку в різних формах здобуття дошкільної освіти, з питань створення   розвивального життєвого простору, забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою, співпраці з батьками. Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Завдяки цим заходам забезпечувалися єдині вимоги наступності сімейного та суспільного виховання, сприяли соціалізації дітей дошкільного віку.

На перший план у дошкільному закладі вихователями висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльностіКЗ ” ДНЗ №14 ВМР”, його взаємодії з сім’єю та початковою школою. На спільних з учителями СЗОШ № 27 та батьками заходах обговорювались питання готовності до шкільного навчання шестерічок,  мовленнєвої компетентності майбутніх школярів, труднощів адаптації до шкільного життя.